საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
რესურსები და მასალები
დასახელება ჩამოტვირთე
დავის არბიტრაჟისთვის გადაცემის შეთანხმება PDF
არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი (II გამოცემა) PDF
გიორგი თითბერიძე, საარბიტრაჟო პროცესი - ტესტები და კაზუსები (III გამოცემა) PDF
საარბიტრაჟო პროცესი - ტესტები და კაზუსები (II გამოცემა) PDF
გზამკვლევი არბიტრაჟში (მეორე წიგნი) PDF
გზამკვლევი არბიტრაჟში PDF
საარბიტრაჟო პროცესი-ტესტები და კაზუსები PDF
საქართველოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ PDF
საქართველოს არბიტრთა ეთიკის კოდექსი PDF
ICCA სახელმძღვანელო მოსამართლეთათვის PDF
UNCITRAL არბიტრაჟის წესები PDF
ნიუ-იორკის კონვენცია PDF
ICSID კონვენცია PDF
არბიტრაჟის განმარტებითი ლექსიკონი PDF