საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
არბიტრაჟის სიახლეები და ასოციაციის ღონისძიებები
აღმასრულებელი კომიტეტი განახლდა
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის აღმასრულებელი კომიტეტი განახლდა
დასრულებული ღონისძიება
მიმდინარე პროექტები
დასრულებული ღონისძიება
საერთაშორისო კონფერენცია მედიაციასა და არბიტრაჟში
დასრულებული ღონისძიება
შეხვედრა ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის კონფერენცია
დასრულებული ღონისძიება
საჯარო ლექცია თემაზე: არბიტრთა ეთიკის ნორმები (პრინციპები) და მათი მნიშვნელობა საარბიტრაჟო პროცესისათვის.
მემორანდუმი აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან
დასრულებული ღონისძიება
კონფერენცია თემაზე: „ეთიკა არბიტრაჟში“