საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
არბიტრაჟის სიახლეები და ასოციაციის ღონისძიებები
დასრულებული ღონისძიება
ვილემ ვისის თბილისის ფრი-მუთის დაჯილდოება
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის აკადემიის საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში წარმატებით დასრულდა
დასრულებული ღონისძიება
სასწავლო ვიზიტი ჟენევასა და პარიზში
დასრულებული ღონისძიება
საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში
დასრულებული ღონისძიება
ეთიკის კომისიის გასვლითი სამუშაო შეხვედრა ყვარელში
დასრულებული ღონისძიება
არბიტრთა ასოციაციის წევრთა შეკრება
პრაღის წესების ოფიციალური გამოშვება
დასრულებული ღონისძიება
ტრენინგები ბათუმსა და ქუთაისში არბიტრაჟის აქტუალურ საკითხებსა და ეთიკაზე
დასრულებული ღონისძიება
შეხვედრა ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციებთან სამომხმარებლო არბიტრაჟზე