საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
არბიტრაჟის სიახლეები და ასოციაციის ღონისძიებები
ბლოგ-პოსტი
დასრულებული ღონისძიება
არბიტრთა ასოციაციის აკადემიის 1-ლი მოდული - ხელმეორე მიღება იწყება!
დასრულებული ღონისძიება
სამუშაო შეხვედრა ექსპერტ ჯეიმს მოლიტერნოსთან
დასრულებული ღონისძიება
დავის არბიტრაჟისთვის გადაცემის შეთანხმება
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს ოთხი წამყვანი საარბიტრაჟო დაწესებულება არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის სტანდარტებს უერთდება
დასრულებული ღონისძიება
ონლაიან სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე
დასრულებული ღონისძიება
იწყება ონლაიან სამუშაო შეხვედრები არბიტრაჟის თემაზე
პირველი ქართული არბიტრაჟის ბლოგი
შერჩევა ასოციაციის მომკვლევი პირის პოზიციაზე