საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
გზამკვლევი არბიტრაჟში
გზამკვლევი არბიტრაჟში

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით არბიტრაჟის ინიციატივა საქართველომ გამოსცა ,,გზამკვლევი არბიტრაჟში- საქალაქო (რაიონული) სასამართლოს მოსამართლეებისათვის''. გზამკვლევი შეიქმნა საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის, სოფიო ტყემალაძისა და ასოციაციის წევრის გიორგი კეკენაძის ავტორობით. გზამკვლევი უკვე ხელმისაწვდომია ასოციაციის ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში. იხილეთ გზამკვლევი