საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
აღმასრულებელი საბჭოს გასვლითი სხდომა
აღმასრულებელი საბჭოს გასვლითი სხდომა

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის მმართველმა საბჭომ გამართა გასვლითი შეხვედრა ევროკავშირისადა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით ქალაქ ბორჯომში 2017 წლის 25-26 ნოემბერს. საბჭომ იმსჯელა ასოციაციის ეთიკის სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებულ დებულებაზე არბიტრთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების  შესახებ, რომელიც 16 დეკემბერს დასამტკიცებლად წარედგინება ასოციაციის საერთო კრებას. გასვლით სხდომაზე შეჯამდა 2017 წელს განხორციელებული აქტივობები და დაიგეგმა 2018 წელს განსახორციელებელი პროექტები.