საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
წევრობა და აკრედიტაცია

რატომ უნდა გახდეთ საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი?

 

 

გაწევრიანებისთვის მსურველმა პირმა:

1. უნდა შეავსოს ამ გვერდზე არსებული ელექტრონული განაცხადი;

2. წარმოადგინოს სულ მცირე ერთი რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია (სახელი, გვარი, ტელეფონი/ელ-ფოსტა), რომელიც უნდა იყოს საქარველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი;

3. წარმოადგინოს სამოტივაციო წერილი (რატომ სურს ასოციაციაში გაწევრიანება, როგორ ესადაგება არბიტრთა ასოციაციის წევრობა მის პროფესიულ საქმიანობას ან გეგმებს, რა მოლოდინები აქვთ და ა.შ. (დახლოებით 250 - 400 სიტყვა));

 

*სამოტივაციო წერილი და რეკომენდატორის საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: gaa.arbitration@gmail.com ან რეზიუმესთან ერთად ატვირთოთ PDF ფაილად.

*საჭიროების შემთხვევაში კანდიდატს შესაძლოა მოეთხოვოს დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა ან გასაუბრება

 

ასოციაციის მიერ წერილობითი შეტყობინების მიღების შემდგომ წევრობის მსურველი იხდის წევრობის წლიურ გადასახადს.

გაცნობებთ, რომ არბიტრთა ასოციაციაში გაწევრიანების შემთხვევაში, წევრობის წლიური გადასახადია 100 ლარი

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის საბანკო რეკვიზიტებია:

ა.ა.ი.პ საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია

ბანკი: სს თიბისი ბანკი

ანგარიშის ნომერი: GE38TB7348436020100003

ბანკის კოდი: TBCBGE22

 

სქესი მამრობითი მდედრობითი
რა გამოცდილება გაქვთ კომერციულ არბიტრაჟში?
მიუთითეთ თუ ხართ რომელიმე საარბიტრაჟო დაწესებულების არბიტრთა სიაში
თანახმა ვარ, ზემოთ მითითებული ინფორმაცია საჭიროებისამებრ გაზიარებულ იქნას ასოციაციის წევრებს შორის თანახმა ვარ გავეცანი საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსს და თანახმა ვარ, რომ იგი გავრცელდეს ჩემი, როგორც არბიტრის, საქმიანობაზე თანახმა ვარ
ატვირთეთ ფაილი (PDF)
მოგვწერეთ მითითებულ ელ.ფოსტაზე: gaa.arbitration@gmail.com