საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
ასოციაციის ღონისძიებები
არბიტრაჟის სიახლეები ასოციაციის ღონისძიებები
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის საერთო კრება
დასრულებული ღონისძიება
არბიტრთა ასოციაციის წევრთა შეკრება
დასრულებული ღონისძიება
ტრენინგები ბათუმსა და ქუთაისში არბიტრაჟის აქტუალურ საკითხებსა და ეთიკაზე
დასრულებული ღონისძიება
შეხვედრა ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციებთან სამომხმარებლო არბიტრაჟზე
დასრულებული ღონისძიება
არბიტრაჟის საკითხების განხილვა პარლამენტში
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია (GAA) აცხადებს სტაჟირებას
დასრულებული ღონისძიება
სამუშაო შეხვედრა დისციპლინური წარმოების წესების შემმუშაველ ჯგუფთან
დასრულებული ღონისძიება
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციამ დისციპლინური კომისიის წევრები აირჩია
დასრულებული ღონისძიება
მმართველი საბჭოს შეხვედრა