საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
ასოციაციის აკადემია
დასახელება აღწერა ინტენსიურობა პერიოდი დროები ფასი
საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში

საბაზისო კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში.