საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
იამზე ლეგაშვილი

ქალბატონი იამზე  2008 წლის ოქტომბრიდან არის DRC-ს სასამართლოს თავმჯდომარე და DRC-ს სასამართლოს პრეზიდიუმის წევრი. მან იურიდიული განათლება თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო.

ქალბატონ იამზეს აქვს მოსამართლედ მუშაობის  გამოცდილება. იგი კერძო პრაქტიკის დაწყებამდე მუშაობდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ,მანამდე  თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ და საგადასახადო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ.  2006 წლიდან 2008 წლის ნოემბრამდე მუშაობდა იურიდიულ კომპანია ,,ნოდია და პარტნიორებში" და ხელმძღვანელობდა სასამართლო დავების წარმოების ჯგუფს.

იგი გახლავთ ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ასევე არბიტრთა ასოციაციის წევრი. 
ქალბატონი იამზეს პრაქტიკული გამოცდილება მოიცავს ადმინისტრაციულ, საგადასახადო და სამოქალაქო სამართალს.