საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
ოლია სეფიაშვილი

ოლია სეფიაშვილი არის მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის შპს „დავების განმხილველი ცენტრის“ არბიტრი. იგი 2011 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. 2013 წლიდან არის საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის დამფუძვნებელი წევრი და 2019 წლიდან არბიტრთა ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი.

 

ოლია სეფიაშვილმა 1984 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1986-1991 წლებში მუშაობდა დედოფლისწყაროს რაიონის სახელმწიფო ნოტარიუსად. 1991-2001 წლებში მუშაობდა დედოფლისწყაროს რაიონის, ხოლო 2002-2011 წლებში ყვარელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ.

 

ოლია სეფიაშვილი მონაწილეობდა ტრენინგებში და მიღებული აქვს სერთიფიკატები სამოსამართლო ეთიკის, საარჩევნო სამართლის, წინასწარი პატიმრობის, ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებისა და გასაჩივრების მექანიზმების, სისხლის სამართლის საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო და რეგიონული სტანდარტების საკითხებზე.  აგრეთვე გავლილი აქვს სპეციალური მომზადების კურსი პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე. 2014 წელს მონაწილეობდა „საქართველოს არბიტრთა ეთიკის კოდექსზე“ მომუშავე ჯგუფში.